KONTAKT MAILOWY:

azs@uj.edu.pl

KONTAKT TELEFONICZNY:

Przemysław Mosiołek – 535 091 154