Sztab

Jacek Ćwik

Koordynator

Natalia Sitarz

Trener grupy młodziczek

Kinga Wilk

Trener grupy orliczek