dolacz2

Dane kontaktowe:
E-mail: azs@uj.edu.pl
Tel/Fax. 12 623 44 80

Kierownik drużyny:
Przemysław Mosiołek +48 535 091 154
przemyslaw.mosiolek@uj.edu.pl