Sztab

Krzysztof Swół

Trener

Natalia Sitarz

Trener grupy młodziczek

Kinga Wilk

Trener grupy orliczek